Mūsų teikiamos paslaugos: Prekinio
ženklo
kūrimas
Įvaizdžio
formavimas
Reklamos
kampanijų
organizavimas
Produkto
įvedimas į
rinką
Pardavimų
skatinimo
akcijos
Reklaminių
tekstų
kūrimas
Pranešimų
spaudai
ruošimas
Parodos
stendo
ruošimas
Media
komunikacijos
planavimas
Iškabų
projektavimas,
gamyba
Visi
spaudos
darbai

Mūsų darbai (Portfolio) Parsisiųsti